Oravský Hrad Orava Castle

oravsky-hrad-orava-castle2

oravsky-hrad-orava-castle3

oravsky-hrad-orava-castle4

enOrava Castle
From Wikipedia, the free encyclopedia

(Slovak: Oravský hrad, German: Arwaburg, Hungarian: Árva vára), is situated on a high rock above Orava river in the village of Oravský Podzámok, Slovakia. It is considered to be one of the most beautiful castles in Slovakia. The castle was built in the Kingdom of Hungary in the thirteenth century. Many scenes of the 1922 film Nosferatu were filmed here, the castle representing Count Orlok’s Transylvanian castle.[1]

oravsky-hrad-castle14

Orava Castle stands on the site of an old wooden fortification, built after the Mongol invasion of Hungary of 1241. Its history since then reveals a familiar pattern of construction, destruction, reconstruction, fire, various ownerships and territorial squabbles. The original design was in Romanesque and Gothic style; it was later reconstructed as a Renaissance and Neo-Gothic structure, hugging the shape of the 520-metre spur on which it perches.

oravsky-hrad-orava-castle7

The mining magnate Thurzo family, who took charge in the mid 16th century, were responsible for a great deal of rebuilding work, although its present form was not finalised until 1611. It burned down again in 1800, after which it was no longer used as a residence. And then, after a period of dilapidation and World War II, the castle became a national monument.

oravsky-hrad-orava-castle8

Origins
The natural rock formation known as „castle cliff” – a limy spur 112 meters (367 ft) high, surrounded by the river Orava and its right tributary stream Račová (sk) – has been inhabited since primeval times. During its history a wooden rampart became a strong walled castle of which the first written record dates back to 1267. At that time only the ground floor was built of stone, while the upper floors were made of wood.

oravsky-hrad-castle10

In 1370 as part of the Hungarian Kingdom the castle became the center of Árva county. A tetrahedral multi-story towerntury was built here in the 14th century, probably on older foundations, as a donjon – the place of „last defense” within the castle. After 1474, King Matthew gave orders to build a square and a residence-wing in the Middle Castle. The buildings were situated in front of the castle. In 1534 John of Dubovec obtained the castle and became head of the county. He started to rebuild the castle and to make new fortifications. He ordered the building of a half-round tower in the Upper Castle that in 1539 was followed by two large round fortifications for cannons in the Middle Castle. The middle platform was also configured for cannon firing. In the years 1539 – 1543 John of Dubovec built a five-story palace in the empty space between the tower and the stone wall of the Upper Castle. The Turkish threat was the reason for building these new fortifications. A new gate with a ditch and drawbridge in the Lower Castle was completed in 1543. The Tower of the Archives was built against the castle walls.

oravsky-hrad-castle11

Sixteenth to Eighteenth Centuries
After the death of John of Dubovec, his heirs quarreled over the inheritance and the situation became so bad that the castle even became a store-house. It was paid for by the mine owner Ferenc Thurzó. A lot of building activity took place at the castle following this time period. The wooden stairs in the Upper Castle were replaced by stone stairs. The same was done to the stairs between the Middle and the Upper Castle with the drawbridge. A cellar was also dug out of the stone of the castle court and a one-story residence-wing was built in the Lower Castle near the west wall.

oravsky-hrad-castle26

György Thurzó also carried out some important repairs. One of the first was the building of a tunnel between both castle gates, above which was formed a large terrace. After this was all done he moved the living-quarters and the building of the Chapel started using parts of some old architecture. The interior furnishing of the Chapel was later arranged in a taste which suited the new owners of the Castle. One of the most well-known features is the Renaissance grave tomb of György Thurzó from the beginning of the 17th century and the Baroque altar from 1751 – 1752.

oravsky-hrad-castle12

Disuse, fire and the museum
After the death of Erzsébet Czobor, the widow of György Thurzó, the castle became the property of Thurzó’s daughters, who entrusted its administration to an elected administrator. Because of changes in politics, society and the economy, the castle gradually lost its important functions. Only a few clerks stayed on and the uninhabited and disused parts of the castle gradually deteriorated. The greatest catastrophe affected the castle in 1800, when a gigantic fire destroyed all the wooden parts of the castle. Some objects from the Lower Castle were recovered after the fire because they had been covered by the shingles. However, the objects from the Middle and Upper Castle were not reconstructed until 1861.

oravsky-hrad-castle15

To find a use for the historical object, Ödön Zichy, the administrator of the property (Kompossesorat), organized a foundation which had the aim of founding a regional museum of Orava. The first exhibition took place at the Thurzo Palace in 1868. Nowadays, the Orava Museum is one of the oldest in Slovakia. Its most attractive expositions are those of the Castle Chapel, the Knights’ Room, and several rooms with period-style furnishing. Further highlights include the Painting Gallery, the Weapon room, and the scientific, ethnographic and archaeological collections.

oravsky-hrad-castle29

official website of the castle

oravsky-hrad-orava-castle5

sk

Oravský hrad
Wikipédia, slobodná encyklopédia

Oravský hrad je jeden z najkrajších hradov na Slovensku nachádzajúci sa v obci Oravský Podzámok. Je to výrazná dominanta oravského regiónu, patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Hrad je sprístupnený verejnosti denne od mája do marca.

oravsky-hrad-castle28

Dejiny
Oravské hradné bralo (súčasť Oravskej vrchoviny), na ktorom sa nad hladinou rieky Oravy a nad obcou Oravský Podzámok vypína Oravský hrad, bol oddávna opevneným hradiskom, chráneným od severu skalným masívom a od juhu polkruhovým zemným valom. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava.

oravsky-hrad-castle13

Hradná vyvýšenina bola osídlená už v praveku.
V polovici 13. storočia tu postavili pravdepodobne na mieste dreveného hrádku murovaný hrad, ktorý sa prvý raz písomne spomína v roku 1267, keď ho kráľ Belo IV. prevzal od Mika Balaša výmenou za Žilinu, Varín a Sučany a stal sa kráľovským majetkom. V roku 1298 hrad patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, po ňom sa dostal do rúk magistra Donča, v 14. storočí panovníka Karola Róberta, neskôr ďalších významných šľachticov, napríklad komorského grófa Leopolda, Ctibora zo Ctiboríc a iných. Od roku 1441 bol kastelánom hradu Peter Komorovský, ktorý ho nielen ubránil proti husitom, ale po šikovnej politike a vyjednávaní sa napokon stal aj županom Oravy, čo sa prejavilo aj opravou a opevnením hradu. V 15. storočí sa hrad stal majetkom panovníka Mateja Korvína, ktorý uskutočnil viacero opatrení pre bezpečnosť hradu a samotného územia Oravy.V roku 1534 získal hrad aj s hodnosťou župana Ján z Dubovca. Po jeho smrti spravoval hrad Václav Sedlnický, od roku 1556 František I. Turzo, ktorý ho získal kúpou za 18 338 zlatých do dlhodobého nájmu, kým mu kráľovský dvor nevráti vynaložené náklady. Neskôr hrad vlastnil jeho syn Juraj VII. Turzo, ktorý ho v roku 1606 získal už do trvalého a dedičného vlastníctva po meči i praslici. Juraj Turzo mal jedného syna Imricha a 7 dcér.

oravsky-hrad-castle16

Smrťou Imricha Turzu vymrel rod po meči. Keďže Juraj Turzo si neželal, aby jeho majetky boli rozdelené, po smrti jediného mužského potomka, stanovil vo svojom závete princíp nedeliteľnosti majetkov, iba výnosov z nich. V roku 1626 sa na hrade Lietava zišlo 7 dcér Juraja Turzu a založili tzv. Oravský komposesorát – spoluvlastníctvo (Oravské hradné panstvo), ktoré malo vždy voleného jedného komposesora – riaditeľa, ktorý spravoval tieto majetky. V rozpätí rokov 1556 – 1621 dali Turzovci hrad postupne prestavať a opevniť.

oravsky-hrad-castle23

Hrad vznikol na strategicky dôležitom mieste uhorsko-poľskej cesty (predtým aj dôležitej jantárovej cesty) v blízkosti colnej stanice v Tvrdošíne a od roku 1370 bol aj župným hradom. Komplex budov horného, stredného a dolného hradu, zaberajúci tri výškové terasy hradnej skaly, stavali postupne od polovice 13. až do začiatku 17. storočia. Najstaršou časťou bol palác na hornom hrade zabezpečený opevnením v oblasti dnešného stredného hradu. K veľkým stavebným úpravám prišlo na konci 15. a na začiatku 16. storočia, keď postavili obytný palác v strednom hrade, zosilnený po bokoch kruhovými baštami. Vtedy súčasne stavali a zosilňovali opevnenie v priestoroch dolného hradu.

oravsky-hrad-orava-castle9

Ďalšiu stavebnú činnosť obnovili v druhej polovici 16. storočia Turzovci rekonštrukciou spustnutého horného hradu a stavbou tzv. Turzovho paláca, dobudovaného k západnej bašte stredného hradu. Výsledkom ich stavebnej činnosti na začiatku 17. storočia bola stavba paláca a prestavba opevnenia v dolnom hrade, čím dostal celý hradný komplex svoju dnešnú podobu. Na Oravskom hrade vládol rušný vojenský i spoločenský život, najmä v stredoveku, keď boli jeho vlastníkmi Peter Komorovský a Ján Korvín, ale aj za čias Turzovcov (1550 – 1621), po vymretí ktorých (1621) sa stal sídlom tzv. oravského komposesorátu. V čase stavovských nepokojov v druhej polovici 17. storočia sa ho na čas v roku 1672 zmocnili sedliacki povstalci pod vedením Gašpara Piku. Počas povstania Františka II. Rákociho hrad v roku 1703 dobyli povstalci pod velením Alexandra Károlyho. O pár mesiacov neskôr hrad obliehali cisárske vojská a to až do roku 1709 keď sa posádka hradu vzdala.[1]

oravsky-hrad-castle30

V roku 1800 vypukol na hrade požiar pravdepodobne tak, že z komína vyskočila iskra, zapálila sa strecha a odtiaľ sa rozšíril požiar na celý hrad. Čiastočné záchranné práce uskutočňoval František Ziči a v rokoch 1906 – 1912 zreštauroval strednú časť Jozef Pálfi. Opravné a rekonštrukčné práce sa robili na hrade aj na prelome 19. a 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny použili nemecké vojská hrad ako delostreleckú pozorovateľňu. Po tom, čo na budovu vypálili sovietski delostrelci salvu z raketometov kaťuša, sa Nemci rozhodli, že nebudú riskovať poškodenie pamiatky a z areálu hradu sa stiahli. K veľkorysej obnove celého hradu sa pristúpilo však až v rokoch 1953 až 1968 (projekt K. Chudomelka a K. Chudomelková, Stavoprojekt Bratislava, 1955), po dokončení ktorej sa stal dôstojným sídlom Oravského múzea.

oravsky-hrad-castle20

Členenie Oravského hradu
Oravský hrad sa člení na horný, stredný a dolný hrad.

  • Horný hrad tvorí Citadela – najstaršia časť hradu, ktorá bola postavená v 13. storočí a slúžila na obranu hradu.
  • Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže.
  • Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.

oravsky-hrad-castle21

Historická, etnografická a prírodovedná expozícia
V priestoroch Oravského hradu sa v súčasnosti nachádzajú expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – historická, etnografická a prírodovedná. Najvýznamnejším exponátom historickej expozície je samotný hradný komplex so svojimi exteriérmi a interiérmi, ktoré prezentujú spôsob a štýl bývania v minulosti.

oravsky-hrad-castle24

Etnografická expozícia obnovená v roku 2007 prezentuje formou moderných a zaujímavých inštalácií zbierok materiálnu a duchovnú kultúru regiónu Oravy. Kompozične je zameraná na tradičné zamestnanie ľudu – salašníctvo, ale i na dokumentáciu bežného života.

oravsky-hrad-orava-castle6

Súčasná prírodovedná expozícia, tiež obnovená v roku 2007, je zameraná na prezentáciu charakteristických prvkov a osobitostí prírodného prostredia Oravy, ktoré prezentuje formou textov, fotografií a diorám vo vitrínach.

oravsky-hrad-castle19

Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa uskutočnila až v rokoch 1953 – -68. Oravský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou.

oravsky-hrad-castle18

www.oravskemuzeum.sk

oravsky-hrad-castle25

oravsky-hrad-castle17

oravsky-hrad-castle27